Profiel / Profile

English below

Mundonovo sound research is het kleine adviesbureau van Frits van den Berg, expert in geluid en effecten van geluid op mensen.

Frits is afgestudeerd in toegepaste natuurkunde en was lang geleden leraar en specialist meet- en regeltechniek. Vanaf 1985 werkte hij in de Wetenschapswinkel Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij bewoners- en milieugroepen met vragen over geluid en straling ondersteunde met advies en onderzoek. de belangrijkste onderwerpen daarbij waren laagfrequent geluid, stille gebieden en geluid van windturbines (waarop hij in 2006 promoveerde).

In zijn laatste baan, van 2007 tot 2017, werkte hij als senior adviseur milieu & gezondheid bij de GGD Amsterdam. De belangrijkste onderwerpen daar waren omgevingsgeluid en een gezonde leefomgeving. Een aantal publicaties zijn beschikbaar via ResearchGate.

Nu is hij met pensioen en geniet van allerlei klusjes en vrije tijd, maar geluid blijft hem wel bezig houden; zijn ervaring wil hij graag inzetten voor advies en onderzoek. Zijn interesse gaat vooral uit naar hoe mensen op geluid reageren en om met groepen burgers samen te werken om de (geluids)omgeving te verbeteren.

Veel informatie over Brom/Laagfrequentgeluid-klachten en ruisbestanden (om te downloaden) vindt u op aparte pagina’s: www.mundonovo.nl/lfg

English

Mundonovo sound research is the small consultancy from Frits van den Berg, an expert in sound and effects of sound on people.

Frits graduated in applied physics and in his early years worked as a teacher and as a measurement and control specialist. From 1985, he worked in the Science Shop for Physics at the University of Groningen, supporting residential and environmental groups with problems in acoustics and radiation. His main topics were low frequency noise complaints, quiet areas and wind turbine sound (in which he obtained a PhD in 2006).

In his last job, from 2007 until 2017, he worked as a senior advisor in environmental health at the Amsterdam Public Health Service. His main topics there were environmental sound and a healthy living environment. Some of his publications are available via ResearchGate.

Now he is retired and enjoys practical, manual work and leisure time, but sound will stay a theme in life; his expertise is still available for advice and research. His main interest is how people react to sound (including noise) and to work together with citizen groups to improve the (acoustical) environment.