Meteen naar de inhoud

2. Gevolgen

Niet voor alle mensen veroorzaakt LFG veel overlast. Ook wanneer er wel fysiek geluid gemeten kan worden, heeft niet iedereen daar evenveel last van. Dat geldt voor LFG, maar ook voor ‘gewoon’ geluid en voor tinnitus: bij dezelfde hoeveelheid geluid kan de één er veel last van hebben en een ander helemaal geen.  

Voor mensen voor wie het geluid wel hinderlijk is, of dat geluid nu fysiek aanwezig is of niet, kunnen de gevolgen behoorlijk heftig zijn, soms zelfs ondraaglijk. Uit ons onderzoek blijkt dat 14% van de deelnemers zeer ernstige klachten hebben en nog eens 33% ernstige klachten.  Dit is beoordeeld op basis van een vragenlijst om de ernst van tinnitusklachten te meten. Het hinderlijke geluid zorgt vooral voor slaap- en concentratieproblemen en deelnemers voelen zich vaak somber en bezorgd; het lukt ze vaak niet het geluid te negeren. Uit ons onderzoek blijkt dat na vele jaren de last van het LFG wel afneemt, maar niet verdwenen is: was er in het begin veel tot heel veel last, na 10 jaar was er toch nog enige last. Uit het wereldwijde onderzoek van de brom blijkt dat van de mensen die zich registreerden met een bromklacht, 13% die klacht al 15 jaar of langer hadden.